Biblioteczne warsztaty informacyjne

Biblioteczne warsztaty informacyjne przeznaczone są dla przedszkoli, klas szkół podstawowych i gimnazjum. Cele lekcji to kształcenie umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki, umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji oraz kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki. W trakcie lekcji omawiane są również zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych jako dobra wspólnego.

Proponujemy następujące tematy lekcji dostosowane do różnych grup wiekowych uczestników:

PRZEDSZKOLAKI

 • Moja pierwsza wizyta w Bibliotece

Zapoznanie z biblioteką i jej ofertą, regulaminem i zasadami korzystania ze zbiorów, prezentacja najnowszych wydawnictw z literatury dziecięcej i popularnonaukowej, pasowanie na czytelnika, upominek dla maluszka np. zakładka do książeczki.

 • Moje ulubione bajki i ich bohaterowie
 • W krainie dinozaurów
 • Poznaję planety i gwiazdy
 • Tradycje wielkanocne
 • Mikołajki w bibliotece
 • Jak sobie radzić z emocjami
 • Bezpieczny maluch na wakacjach

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 • Witamy w bibliotece publicznej

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i właściwego postępowania z książką. Prezentacja książek z ciekawą szatą graficzną.

 • Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką? (kl. I-II)

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i zachowania się w bibliotece. Zasady korzystania z księgarni.

 • Wypożyczalnia i czytelnia (kl. I-II)

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Internetu. Zasady korzystania z czytelni. Zasady zapisywania się do biblioteki.

 • Encyklopedie i słowniki ( kl. IV-VI)

Zapoznanie uczniów z podstawowymi źródłami informacji bezpośredniej oraz kształcenie umiejętności sprawnego korzystania z wydawnictw informacyjnych (temat wzbogacony o prezentację multimedialną).

 • Układ zbiorów w bibliotece publicznej. Czym jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna? (kl.IV-VI)

Wyszukiwanie informacji na określony temat w literaturze popularnonaukowej. Wykorzystanie katalogu on-line do wyszukiwania według UKD potrzebnych materiałów.

 • Historia książki (kl. III-VI)

Przedstawienie krótkiej historii książki od czasów prehistorycznych do jej formy drukowanej (temat wzbogacony o prezentację multimedialną).

 • Prasa – jako medium masowe i źródło informacji (kl. IV-VI)

Poznanie historii powstania czasopisma, jego funkcji, celów (temat wzbogacony o prezentację multimedialną)