WEJŚCIE DO SŁOWNIKA

Tworzona przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku baza internetowa Biobibliograficzny Słownik Pisarzy Pomorza Gdańskiego stanowi najobszerniejsze usystematyzowane źródło informacji biobibliograficznych o pisarzach naszego regionu, publikujących po 1945 r. Słownik powstał w 2003 r. w Bibliotecznym Ośrodku Informacji WiMBP jako kontynuacja wcześniejszych przedsięwzięć biblioteki dokumentujących i propagujących dorobek pomorskiego środowiska pisarskiego.

Podstawowym elementem w strukturze Słownika – podobnie jak w słownikach tradycyjnych – jest hasło osobowe (pisarz). Otwiera się ono w całości po kliknięciu w nazwisko pisarza na liście.

Każde hasło składa się z dwóch głównych części: biogramu – czyli informacji o życiu pisarza, ze szczególnym uwzględnieniem działalności literackiej (niektóre biogramy opracowano w oparciu o ankiety autorskie) – oraz bibliografii rejestrującej wszystko, co autor opublikował i co opublikowano o nim i jego twórczości. Poniżej biogramu znajduje się wykaz najważniejszych źródeł pomocnych w opracowaniu hasła.

Bibliografia została podzielona na 14 poddziałów (pasek po lewej stronie). W części podmiotowej bibliografii (twórczość) rejestrujemy nie tylko wydane książki, ale również teksty opublikowane w czasopismach, antologiach, pracach zbiorowych, a także sztuki teatralne, słuchowiska, scenariusze, piosenki itp. Oprócz utworów należących do tzw. literatury pięknej uwzględniamy (czasem w wyborze) eseje, reportaże, wspomnienia, felietony, recenzje, rozprawy, artykuły publicystyczne, tłumaczenia i prace redakcyjne, a także wywiady i wypowiedzi pisarza.

Bibliografia przedmiotowa, a więc piśmiennictwo traktujące o twórczości i życiu pisarza, znajduje się w poddziałach: „Bibliografie, słowniki, historie literatury”; „Opracowania ogólne”; „Opracowania poszczególnych utworów”; „Pomniejsze materiały biograficzne” (tu m.in. noty o nagrodach i spotkaniach autorskich). W Słowniku można też znaleźć wykaz utworów dedykowanych pisarzowi.

Przy niektórych hasłach zamieściliśmy wybrane fragmenty recenzji i opracowań charakteryzujące twórczość pisarza – ostatni poddział: „Informacje inne”.

Opisy poszczególnych pozycji – sporządzane głównie z autopsji – zawierają pełną informację bibliograficzną oraz uwagi i adnotacje. M.in. informacje o kolejnych wydaniach, tłumaczeniach, nagrodach, ewentualnych adaptacjach, ekranizacjach. W wypadku zbiorów wierszy, opowiadań, esejów podajemy zawartość. Artykuły czy felietony literackie często opatrywane są krótkimi adnotacjami określającymi tematykę.

Dzięki temu, że wielu pisarzy współpracowało i współpracuje przy tworzeniu Słownika, uzupełniając i weryfikując opracowany przez nas materiał, w bazie można znaleźć dane biograficzne i bibliograficzne nie notowane w innych źródłach.

 

Obecnie w Słowniku znajduje się ok. 150 haseł i ponad 26 000 opisów. Baza jest cały czas w trakcie tworzenia. Ze względu na jej zakres jeszcze nie wszystkie hasła są wypełnione w jednakowym stopniu. Oprócz haseł kompletnych, wymagających tylko bieżącej aktualizacji, udostępniamy Czytelnikom hasła będące w trakcie opracowania (sukcesywnie uzupełniane) oraz hasła planowane.