Oferta szkoleniowa 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Dział Instrukcyjo – Szkoleniowy WiMBP w Gdańsku.

W czasie zagrozenia epidemicznego szkolenia będą prowadzone omline z wykorzystaniem platformy internetowej.