BIBLIOTERAPIA w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line BIBLIOTERAPIA w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii, które odbędzie się na platformie internetowej (potrzebny jest komputer z Internetem i głośnikiem lub słuchawkami).

Termin: 14 lipca 2020 r. w godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, pokazują różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia  poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD, Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.