Biblioterapia

Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w szkoleniu on-line „Biblioterapia w pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości”

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu  metod pracy z Seniorami. Szkolenie rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć
z osobami w wieku dojrzałym oraz pokazuje różne techniki pracy twórczej na bazie odpowiednio dobranej literatury.

Termin: 31 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie on-line na platformie ZOOM

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w całości pokryty z budżetu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

 

Biblioterapia 31.08.2020 r.

 

Klauzule informacyjne zgodne z art. 13 RODO, dotyczące uczestników szkoleń znajdują się na stronie: http://www.wbpg.org.pl/tresc/klauzula-informacyjna-dla-uczestnik%C3%B3w-wydarze%C5%84.