Kreatywne formy pracy z książką

Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w szkoleniu on-line Kreatywne formy pracy z książką

Termin: 18 czerwca 2020 r. w godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie on-line

Prowadząca: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w całości finansowany z budżetu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

 

Kreatywne formy pracy z książką 18.06