Prawa autorskie i wolne licencje w bibliotece

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty „ Prawo autorskie i wolne licencje w bibliotece
Co warto wiedzieć, by korzystać z cudzych utworów i nie narażać się na pozew?

Termin: 29 czerwca 2021 r. w godz. 10.00-14.00
Miejsce:  Szkolenie online – platforma Zoom

Prowadzący: Maciej Sopyło – trener wspierający w bezpieczniejszym, pełniejszym i lepszym korzystaniu z Internetu (komunikacja medialna i cyfrowa), skuteczniejszym i bardziej empatycznym porozumiewaniu się (komunikacja i praca zespołowa) oraz pełniejszym korzystaniu z własnych praw (law enforcement i prawa człowieka). Więcej: https://maciejsopylo.pl

Prawa autorskie i wolne licencje w bibliotece