Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego

6 czerwca w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbyła się gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego – największego w Polsce konkursu czytelniczego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Partnerem gali było Europejskie Centrum Solidarności.
Wielki Maraton Czytelniczy wystartował już po raz czternasty. W tym roku nagrodzonych zostało aż 1057 uczniów w trzech kategoriach: laureaci, finaliści i wyróżnieni. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów i uczennic szkół biorących udział w konkursie.
Dziękujemy za przybycie naszym gościom honorowym, którzy osobiście wręczali nagrody uczniom: Hannie Zych-Cisoń, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Pomorskiego; Agnieszce Owczarczak, Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska; Bożenie Dajnowskiej, starszemu wizytatorowi delegatury w Tczewie- Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Damianowi Awieruszko, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego; Jakubowi Kuflowi, Dyrektorowi Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności; Wojciechowi Bonisławskiemu z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Hannie Łozowskiej z Biura Kultury Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury, Jarosławowi Zalesińskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
Nagrody zostały sfinansowane przez Miasto Gdańsk w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw oraz przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Konkurs honorowym patronatem objęli: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska; Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty.
Organizatorami Wielkiego Maratonu Czytelniczego są Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany w 2009 roku przez: Agatę Markiewicz-Babło, Ewę Niechwiedowicz i Małgorzatę Niechwiedowicz. Do zespołu dołączył także Zbigniew Walczak z WiMBP w Gdańsku. W czternastu edycjach konkursu udział wzięło 72 370 uczestników z Polski oraz ze szkół polskich w Wielkiej Brytanii i na Litwie. Uczniowie przeczytali 326 książek.
Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura popularnonaukowa) i młodzieży (beletrystyka, reportaż, biografia, esej, literatura faktu); rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.
Uczniowie zmagają się w czterech grupach wiekowych:
I. „Spotkacie nowych przyjaciół”– klasy 2-3 szkół podstawowych (ogólnopolski koordynator WMC: Małgorzata Niechwiedowicz).
II. „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”– klasy 4-6 szkół podstawowych (ogólnopolski koordynator WMC Agata Markiewicz-Babło).
III. „W lustrze książki”– klasy 7-8 szkół podstawowych (ogólnopolski koordynator WMC: Ewa Niechwiedowicz).
IV. „Na literackim szlaku”–szkoły ponadpodstawowe (ogólnopolski koordynator Magdalena Wróblewska).
Każdy z uczestników ma za zadanie przeczytać w danym miesiącu wybraną przez organizatorów dla określonej grupy wiekowej lekturę, a następnie przystąpić do testu sprawdzającego znajomość książki. Testy odbywają się w szkołach uczestników i są sprawdzane przez szkolnych opiekunów konkursu.
Podczas obecnej edycji konkursu w WiMBP w Gdańsku odbyły się również spotkania z autorami lektur – Martą Milewską, Katarzyną Ryrych, Pawłem Beręsewiczem, Marcinem Koziełem – na które zaproszeni zostali uczestnicy WMC, a które zorganizowały i prowadziły pracowniczki Biblioteki.
Gratulujemy uczennicom i uczniom, dziękujemy, że tak licznie wzięliście udział w tym wielkim całorocznym święcie książki i już teraz zapraszamy na piętnastą edycję, która rozpocznie się po wakacjach!