Gdańskie Centrum Seniora

Dla wielu osób przejście na emeryturę oznacza pojawienie się nadmiaru wolnego czasu i poczucia zagubienia wynikającego z konieczności zmagania się z zupełnie nową sytuacją życiową. Zakończenie pracy zawodowej to dobry moment, aby rozpocząć realizację odkładanych z braku czasu marzeń, aby rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby jest inicjatywa Gdańskiego Centrum Seniora, którego zadaniem jest wszechstronne aktywizowanie osób starszych do różnorodnej działalności twórczej.

W ramach działalności GCS odbywają się zajęcia prozdrowotne, edukacyjne, warsztaty komputerowe, warsztaty z rękodzieła, biblioterapeutyczne i wiele innych