Gdańskie Ogrody

Ostatnią z ośmiu książek nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018 jest dzieło „Gdańskie ogrody” pod redakcją merytoryczną Ewy Barylewskiej-Szymańskiej oraz Katarzyny Rozmarynowskiej, Zofii Maciakowskiej i Wojciecha Szymańskiego.

„Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnikom – pisze we wstępie Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska – przybliża historię prywatnych założeń ogrodowych, a także parków i miejskich zieleńców. Ukazuje najbardziej znane ogrody obecne w świadomości gdańszczan do dziś, jak Ogród Opacki w Oliwie, oraz założenia nieistniejące, zapomniane lub zachowane jedynie w pamięci wąskiego grona fachowców, jak choćby ogród Rottenburgów w Strzyży. Książka ukazuje także kulturę ogrodową, wprowadza w świat uprawianych w ogrodach i oranżeriach roślin, przybliża ofertę sprzedaży sadzonek, nasion i cebulek kwiatowych, zwraca uwagę na budowle wznoszone w parkach i dekorację ogrodów. Te zagadnienia były dotąd niemal nieobecne w pamięci gdańszczan”. Publikacja „Gdańskie ogrody” towarzyszyła wystawie o tym samym tytule, która była prezentowana w 2018 roku w Domu Uphagena.

Książka została wydana przez wydawnictwo Muzeum Gdańska w 2018 roku.

Dr Ewa Barylewska-Szymańska – historyk kultury materialnej, sztuki i architektury. Zainteresowania badawcze: historia architektury i historia wnętrz, rzemiosło artystyczne i życie codzienne XVIII–XX wieku oraz historia ochrony zabytków i muzealnictwa XIX i XX w. w Gdańsku i Europie Północnej. Pracuje w Muzeum Gdańska i Instytucie Historii PAN. Była współautorką koncepcji rewaloryzacji Domu Uphagena i należała do zespołu sprawującego nadzór merytoryczny nad przebiegiem prac w tym obiekcie.

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska – prof. nadzw. Sopockiej Szkoły Wyższej, wieloletni nauczyciel akademicki. Przez ponad 30 lat była związana z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Autorka książki o gdańskich ogrodach „Ogrody odchodzące. Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej”, rozdziałów w książkach oraz  licznych artykułów  z dziedziny historii sztuki ogrodowej,  architektury krajobrazu i urbanistyki. Współautorka (wraz z dr. Zofią Maciakowską) scenariusza wystawy „Gdańskie ogrody”,  która miała miejsce w oddziale Muzeum Gdańska Dom Uphagena w 2018 roku.

Zofia Maciakowska – pracownik Instytutu Historii PAN, Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski. Jest architektem, stopień doktora uzyskała w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Gdańska i regionu nadbałtyckiego doby średniowiecza i nowożytnej, jak również historii społecznej Gdańska oraz historii urbanistyki miast północnoeuropejskich. Jest autorem licznych artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Autorka książki “Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV w.”, jak również współautorka innej – “Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku”, napisanej wspólnie z dr Ewą Barylewską-Szymańską.

Wojciech Szymański – historyk sztuki i architektury. Zainteresowania badawcze: architektura, historia wnętrz, rzemiosło artystyczne i życie codzienne XVIII-XX wieku w Gdańsku i Europie Północnej. Pracuje w Muzeum Gdańska, oddział Dom Uphagena. Był współautorem koncepcji rewaloryzacji Domu Uphagena i należał do zespołu sprawującego nadzór merytoryczny nad przebiegiem prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych w tym obiekcie.

Książka „Gdańskie ogrody” jest nominowana w kategorii Pomorska Książka Roku 2018.