Grupa Inicjatywna

Grupa Inicjatywna w składzie:

  1. Gabriela Szubstarska
  2. Piotr Szczepański
  3. Tadeusz Dziewanowski
  4. Zbigniew Trzebiatowski

 

w dniu 16 listopada 2015 r. powołała do życia Gdański Klub Poetów. Od 24 listopada 2015 r. pełna nazwa Klubu brzmi: Gdański Klub Poetów przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

Siedzibą Klubu jest Biblioteka Oliwska, ul. OpataJacka Rybińskiego 9, 80-320 Gdańsk

 

Do Klubu może należeć rekomendowany przez członków, mieszkający w Gdańsku, bądź okolicach Gdańska poeta, który chce się włączyć do pracy na rzecz propagowania twórczości własnej i piszących kolegów. Nie jest brana pod uwagęprzynależność do jakiejkolwiek organizacji lub stowarzyszenia, ani ilość publikacji w prasie i wydanych książek.

Do Klubu mogą należeć na prawach Przyjaciół Klubu rekomendowani i zaakceptowani przez pozostałych członków poeci z innych regionów Polski i świata. Przewidziana jest sytuacja, gdy Przyjaciel Klubu staje się zwyczajnym członkiem GKP.

Podstawowym celem Klubu jest utrwalanie, poprzez liryczne wypowiedzi, piękna języka polskiego. Chcemy udowodnić, że możliwe jest komunikowanie się z innymi ludźmi bez używania wulgarnych, bądźuważanych powszechnie za obraźliwe, słów.

Przewiduje się: organizowanie wieczorów autorskich, konkursów poetyckich, warsztatów literackich, spotkań i prelekcji na temat literatury, organizowanie zjazdów członków Klubu oraz podejmowanie innych, związanych z szeroko rozumianą kulturą, działań.

Każdy rok działalności Klubu zamierzamy podsumować wydaniem antologii.

 

Grupa Inicjatywna Gdańskiego Klubu Poetów upoważnia do reprezentowania Klubu Gabrielę Szubstarską.

Kontakt:

e-mail: ;   tel. +48 532 282 352