Kalendaria pomorskich i ogólnoświatowych rocznic w 2022 r.

Kolejny raz – z myślą upamiętnieniu wydarzeń na Pomorzu Gdańskim – sporządziliśmy dla Państwa kalendarium rocznic, tym razem związanych z rokiem 2022. Towarzyszy mu drugie kalendarium – rocznic ogólnoświatowych.

Używając słowa „wydarzenia” mamy na myśli nie tylko sytuacje „zbiorowe”, ale też narodziny i zgony znanych w regionie osób. Najstarsza uwzględniona w kalendarium pomorskim rocznica dotyczy wydarzenia sprzed 795 lat, kiedy to książę gdański Świętopełk przekazał dominikanom, sprowadzonym do Gdańska z Krakowa, kościół św. Mikołaja. „Najmłodsze” obchody związanie są z odejściem na wieczny spoczynek zasłużonych dla Pomorza Gdańskiego ludzi.

 

Kalendarium pomorskie na rok 2022

Kalendarium ogólnoświatowe na rok 2022