Kalendaria pomorskich i ogólnoświatowych rocznic w 2023 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wybranymi rocznicami przypadającymi w 2023 r. Pierwsze kalendarium dotyczy Pomorza. Odnotowano w nim m.in. szereg rocznic urodzin i śmierci zasłużonych dla regionu postaci. Szczególną uwagę zwrócono na obszar kultury, sztuki, literatury i nauki po 1945 r. Na podobnych zasadach opracowane zostało kalendarium rocznic w Polsce i na świecie (kalendarium ogólne).

 

Kalendarium pomorskie 2023

Kalendarium ogólne 2023