Kalendarium rocznic i wydarzeń 2024

Zachęcamy do zapoznania się z pomorskim i ogólnym kalendariami rocznic i wydarzeń na 2024 rok.

Uwzględniono w nich pierwszą rocznicę śmierci, a także rocznice urodzin i śmierci oraz

wydarzeń od dziesiątej rocznicy (wyjątek: piąta rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza) i potem w porządku co pięć lat, czyli wspomniana została dziesiąta rocznica, piętnasta, dwudziesta, dwudziesta piąta, trzydziesta itd.

To przydatne materiały dla planowania działalności kulturalnej  i edukacyjnej w województwie pomorskim w kolejnym roku.

Zachęcamy do lektury!

 

Kalendarium pomorskie 2024

Kalendarium ogólne 2024