„Po jednej stronie” – Kawiarenki Językowe dla obcokrajowców

Projekt językowy dla imigrantów „Po jednej stronie” to cykl spotkań w American Corner, który zainaugurowaliśmy 7 czerwca 2022 roku. W ramach projektu w American Corner odbyło się 28 spotkań z przedstawicielami różnych sektorów miejskich, specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, systemu edukacji, przedstawicielami cerkwi prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku, artystami, malarzami, piosenkarzami, pisarzami z Ukrainy i Białorusi. Misją organizatorów projektu „Po jednej stronie” jest ułatwienie życia cudzoziemcom, poprzez zanurzenie ich w środowisku językowym, a jednocześnie zapoznanie ich z historią miasta, jego wiekowymi tradycjami oraz zasadami funkcjonowania polskiego społeczeństwa.