Konkurs Jednego Wiersza MALT

Konkurs Jednego Wiersza MALT

Zapraszamy do udziału w Konkursie Jednego Wiersza MALT.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu Konkursu ukończyła 18 lat, nie ukończyła jeszcze 35 lat i jest mieszkańcem Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą mailową od 1.11.2021 – 8.11.2021 r.

 

Zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie nienagradzanego i niepublikowanego przed dniem Konkursu wiersza. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie tekstu wiersza, podpisanego imieniem i nazwiskiem autora na adres: oraz formularza zgłoszeniowego.

 

Regulamin Konkursu Jednego Wiersza w ramach MALT 2021 oraz formularz rejestracyjny i zgodę na przetwarzanie danych i publikowanie wizerunku znajdziecie Państwo pod adresem: https://wbpg.org.pl/tresc/malt
Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób:
I. Wojciech Boros
II. Jerzy Stachura
III. Paulina Kwiatkowska
Gala rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 16. listopada o godz. 17:30 w Bibliotece pod Żółwiem, ul. Świętego Ducha 111/113.
Na galę rozstrzygnięcia konkursu zostaną zaproszone osoby, którym przyznane zostaną nagrody. O możliwości uczestnictwa w gali wybrane osoby zostaną poinformowane drogą mailową.
Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 1000 zł (tysiąc złotych). O ilości i wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów Konkursu.