LEKCJA ANATOMII U HANSA MEMLINGA Jerzego Jankau

Przedstawiamy drugą z czterech monografii nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza w kategorii Pomorska Książka Roku 2019 – Lekcja anatomii u Hansa Memlinga autorstwa doktora Jerzego Jankau, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga jest dziełem fascynującym i intrygującym, a jednocześnie mimo wielu prac mu poświęconych wciąż nie do końca odkrytym, tajemniczym. Otwiera tak wiele wątków badawczych, że nie można ich objąć, odwołując się do jednej tylko dziedziny wiedzy. Jako jeden z największych skarbów polskiego dziedzictwa zasługuje na naszą szczególną uwagę, natomiast jako dzieło, którego historia ściśle wiąże się z Gdańskiem, zajmuje ważne miejsce przede wszystkim w pamięci i sercach gdańszczan. Wśród nich jest gdańszczanin Jerzy Jankau, chirurg plastyk, który zafascynował się tryptykiem Memlinga ponad 20 lat temu i spojrzał na niego okiem lekarza i anatoma, i choć podczas swoich analiz wykrył wiele błędów anatomicznych w budowie postaci, to zachował niezmienny szacunek wobec dzieła malarza, pozostając pod ogromnym jego wrażeniem.

Książka Profesora Jerzego Jankaua jest z kilku względów wyjątkowa. Warto tu wspomnieć o jednym jej szczególnym atucie. Otóż rozwój nauki dokonuje się dziś często właśnie na granicach, w interdyscyplinarności, w multidyscyplinarności. Choć nauki medyczne i nauki o sztuce, nauki o pięknie wydają się jakże odległe, to autor pokazuje, że mają one ze sobą wiele wspólnego; więcej niż w pierwszej chwili mogłoby się nam wydawać. To nowoczesne ujęcie, ale jednocześnie nawiązujące do najwspanialszych nazwisk w dziejach sztuki, tych mistrzów, którzy w poszukiwaniu doskonałości dzieła sięgali do studiów anatomicznych. Kierunek narracji jest jednak w książce odwrotny – to medyk spogląda analitycznie na dzieło wielkiego mistrza. Autor w książce Lekcja anatomii u Hansa Memlinga pokazuje, że jest to ujęcie niezwykle ciekawe i inspirujące. (Z recenzji prof. Kamila Zeidlera – źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wyd.ug.edu.pl).

 

Jerzy Jankau –  absolwent Wydzialu Lekarskiego Akademi Medycznej w Gdańsku, następnie zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku Adiunkta. Specjalista w dziedzinach chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu anatomii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Ocena anatomiczna wybranych postaci z obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”, a w 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pod tytułem: Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia. Obecnie pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zwycięzców Pomorskiej Nagrody Literackiej poznamy 23 października 2020 o godzinie 18.00 na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Blibliteki Publicznej w Gdańsku www.wbpg.org.pl