Lista czasopism prenumerowanych w Filii Naukowej w 2023

 1. 30 dni
 2. Bliza
 3. Charaktery
 4. Dialog
 5. Dziennik Bałtycki Mut.1
 6. Dziennik Gazeta Prawna
 7. Gazeta Wyborcza
 8. Kino
 9. Mówią Wieki
 10. Newsweek Polska
 11. Państwo i Prawo
 12. Polityka
 13. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 14. Przegląd Sportowy
 15. Rzeczpospolita
 16. Świat Nauki
 17. Teatr
 18. Teksty Drugie
 19. Topos
 20. Twórczość
 21. Tygodnik Powszechny
 22. Więź