Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 w celu wspomagania kontroli dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Biblioteki. Monitoring wizyjny może obejmować wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz Biblioteki, ogólnodostępną przestrzeń publiczną Biblioteki leżącą bezpośrednio w sąsiedztwie budynków i pomieszczeń należących bądź będących w użytkowaniu Biblioteki oraz serwerownie. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie (tel. 58 301 96 18) lub drogą elektroniczną (mail: ).