Nasza Gamaja, czyli Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku

„Nasza Gamaja, czyli Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku” – to tytuł polsko- i angielskojęzycznej wystawy plenerowej stworzonej przez Muzeum Gdańska oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, którą od 13 do 27 maja będzie można oglądać w westybulu Muzeum Poczty Polskiej – oddziału Muzeum Gdańska, a w kolejnych dniach w pięciu innych lokalizacjach.

Ekspozycja, przygotowana w związku z setną rocznicą utworzenia Gimnazjum Polskiego (1922–2022), traktuje o: historii budynku gimnazjum i okolicznej przestrzeni; szkole jako symbolu aspiracji oświatowych gdańskich Polaków; ówczesnym systemie nauczania; kadrze pedagogicznej; uczniach; dorobku naukowym i artystycznym nauczycieli; kołach zainteresowań w szkole; wojennych losach uczniów i nauczycieli;  fresku „Niebo Polskie”.

 

Jak powiedział Michał Urbanek (1886–1982), nauczyciel filolog w Gimnazjum Polskim, w miesięczniku „Litery” (1972, nr 5, s. 1):
Szkoła nasza była wysepką, o którą stale rozbijały się fale niemczyzny. (…) to polityczne znaczenie gimnazjum było równie ważne, o ile nie ważniejsze od tego praktycznego.

 

Wystawa prezentowana też będzie przed siedzibą główną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Targu Rakowym (30 V – 10 VI), na skwerze między Pomorskim Urzędem Marszałkowskim a Komendą Wojewódzką Policji przy ul. Św. Trójcy (13 VI – 24 VI), na terenie Forum Gdańsk (27 VI – 8 VII), na skwerze przy Wielkim Młynie (11 VII – 22 VII), a także na skwerze przy Ratuszu Oruńskim – w sąsiedztwie ul. Gościnnej (1–16 IX).

 

Patronat honorowy nad nią objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.