Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy za pośrednictwem mediów społecznościowych

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i ujawnianie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zwiększanie oglądalności i popularności strony firmowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta oraz Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875 w sekcji: Retencja danych, dezaktywacja i usunięcie konta.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).