Statystyka

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi bibliotek w województwie pomorskim.

Statystyki za 2021 rok powstały na podstawie sprawozdań bibliotek publicznych województwa pomorskiego przesyłanych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Pełne zestawienie zostało przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego