Oferta dla dorosłych

Klub Twórczej Inspiracji

Adresowany do osób mających zainteresowania artystyczne. Uczestnicy spotykają się dwa razy w miesiącu i uczą  nowych technik rękodzielniczych. Prace wykonane podczas spotkań, można podziwiać w trakcie wystaw organizowanych w bibliotece.

Salon Artystyczny Seniorów

Każdy, kto lubi: rysować, malować i poszerzać swoją wiedzę z zakresu technik artystycznych znajdzie tu swoje miejsce. Spotkania odbywają się, co dwa tygodnie, w środę. Informacja w filii