Afryka. Kontynent kolorów

Kolory, obrazy, zdarzenia, ciekawostki. To wszystko znajdziecie w tej bogato ilustrowanej książce. Nie tylko dla dzieci.

 

#Afryka #kolory #obrazy #zdarzenia #bogatoilustrowanaksiążka #ciekawostki #ciekawostkioafryce #bibliotkmorenova #dladzieci #dladorosłych #książkaoafryce #piękneilustracje #kontynenty #kontynentafryka