Poznajmy samorządność

Jak działa samorządność w Polsce? Nie tylko w ostatnich 25 latach, ale w ogóle od pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych i samorządowych w 1990 r.? Z okazji 25. rocznicy utworzenia województwa pomorskiego i wyborów (11 X 1998) do nowych jednostek administracyjnych zachęcamy do zapoznania się z literaturą na ten temat jaką dysponujemy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Nasza propozycja to subiektywny wybór: dotyczący samorządności lokalnej i jej ujęcia ogólnopolskiego.