PRL i częściowo wolne wybory – w oczach uczniów

Zachęcamy uczniów klas VII-VIII do wzięcia udziału w 2. edycji konkursu historyczno-plastycznego.

Zadaniem ucznia-uczestnika jest wykonanie w dowolnej technice autorskiej planszy tematycznej w formacie A2, która będzie obrazowała pamiątki, zdjęcia, zapiski, wspomnienia zgromadzone przez rodzinę i znajomych ucznia, a dotyczących okresu PRL-u (w szczególności wydarzeń Grudnia 1970 i pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 r.). Uczestnicy finału wojewódzkiego opowiedzą o materiałach przedstawionych na planszy.

 

Listopad i grudzień 2021 to zbieranie materiałów do pracy, rozmowy z członkami rodziny i/lub znajomymi rodzin, selekcja informacji, opracowanie koncepcji pracy.

 

Styczeń 2022: plastyczne i merytoryczne przygotowanie pracy.

 

UWAGA! do 11 lutego 2022 złożenie wykonanej planszy tematycznej wraz z Kartą Zgłoszeniową do Szkolnej Komisji Konkursowej.

 

Do 4 marca 2022 wybór przez szkolną komisję konkursową pięciu najlepszych prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i przesłanie/przywiezienie ich do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Biblioteka Główna WiMBP, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, z dopiskiem: Dział Promocji). Nie decyduje data stempla, prace muszą dotrzeć do komisji do 14 marca!

 

Wojewódzka Komisja zaprosi do finału autorów najlepszych prac w terminie do 18 marca 2022 r.

 

Kwiecień 2022 r.: Finał (dokładną datę poda Komisja z odpowiednim wyprzedzeniem)

 

Z najlepszych prac powstanie wystawa.

 

Link do wystawy pokonkursowej 1. Edycji (w roku 2020/21):

 

„PRL w oczach uczniów” – wystawa pokonkursowa | WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gdańsku (wbpg.org.pl)

 

Więcej informacji uzyskacie pod naszym adresem mailowym: