Prof. Zenon Ciesielski

Pomorską Nagrodę Literacką za Całokształt Twórczości w roku 2019 otrzymał profesor Zenon Ciesielski.

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY LITERACKIEJ – LAUDACJA

Prof. dr hab. Zenon Józef Ciesielski – historyk literatury i kultury skandynawskiej, emerytowany pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Umea w Szwecji.

Profesor Zenon Ciesielski jest głównym twórcą gdańskiej skandynawistyki.  W 1970 roku organizował Zakład Języków i Kultury Krajów Skandynawskich na Uniwersytecie Gdańskim (obecnie Instytut Skandynawistyki i Fennistyki). W 1975 doprowadził do utworzenia na uniwersytecie pięcioletnich, stacjonarnych magisterskich studiów skandynawistycznych. Wykładał tam teorie literatury, literaturę i kulturę skandynawską. Pełnił funkcje kierownika Zakładu, a później Katedry do 1990. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze, International Association for Scandinavian Studies. Należy także do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zasiadał w Radzie Literackiej i Artystycznej Teatru Wybrzeże.

Opublikował ponad 350 rozpraw, artykułów, recenzji i not w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego dzieła to między innymi: Zbliżenia skandynawsko-polskieSkandynawia w oczach PolakówDziennik skandynawskiOd Fredry do Różewicza : dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976Historia literatury szwedzkiej,  Słownik pisarzy skandynawskich,  Dzieje kultury skandynawskiej, Zapisane w pamięci, czyli meandry mojego życia.