REGULAMIN USŁUG REPROGRAFICZNYCH

 

1. Reprodukcji podlegają materiały biblioteczne zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U.2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

2. Pracownik WiMBP w Gdańsku może odmówić skanowania lub kserowania książki lub rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach (powyżej A3), a także zbiorów archiwalnych (wydanych przed rokiem 1945).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku