Spotkania autorskie w 2023 r.

15 marca 2023, godz. godz. 16:30, Anna Sakowicz, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Filia nr 5

20 marca 2023 godz. 17:30, Anna Sakowicz, Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

24 marca 2023 r. godz. 18.00, Elżbieta Cherezińska, WiMBP w Gdańsku, Biblioteka Manhattan

27 marca 2023 godz. 17:00, Anna Sakowicz, Biblioteka Publiczna w Czarnem

9 maja 2023 godz. 17:00, Sylwia Kubik, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

2 czerwca 2023 godz. 18.00, Joanna Jax,  Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

15 czerwca 2023 godz. 18.00, Barbara Szczepuła, WiMBP w Gdańsku,  Biblioteka Na Fali

15 września 2023, Marta Knopik, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kiszewie