Regulamin zakupów

Sklep internetowy WiMBP w Gdańsku działający pod adresem http://www.wbpg.org.pl/sklepik jest platformą prowadzoną przez instytucję:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

tel: 58 301 48 11

e-mail: 
Rachunek bankowy: 32 1500 1025 1210 2004 4749 0000

SŁOWNICZEK:

WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim WiMBP dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Klient – osoba fizyczna składająca zamówienie w sklepiku.

Umowa zawarta na odległość  – umowa o realizacji zamówienia zawarta między Klientem a WiMBP w momencie dokonania zakupu na stronie http://www.wbpg.org.pl/sklepik

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia w sklepiku WiMBP można składać:

24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.wbpg.org.pl/sklepik

Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia drogą mailową.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (faktura) wysyłany jest w formie papierowej wraz z zamówieniem.
§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie www.wbpg.org.pl/sklepik zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.wbpg.org.pl/sklepik w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy jest doliczany na fakturze.
§ 3. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać poprzez system szybkich przelewów elektronicznych PayU.
§ 4. Czas realizacji zamówień i dostawa

Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.

Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku zamówień ważących powyżej 20 kg, zamówienia będą realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym powyżej, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 5. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Promocji Marketingu i PR (patrz: zakładka „Kontakt”)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 14 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 6. Warunki reklamacji

1. WiMBP zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar bez wad fizycznych, zmniejszających wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia.

2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Promocji Marketingu i PR telefonicznie lub mailowo (patrz: zakładka „Kontakt”)

3. WiMBP ustosunkuje się w ciągu 7 dni roboczych się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Dział Promocji, Marketingu i PR

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta WiMBP wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt.

3. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a WiMBP zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie do 14 dni.

4. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane ani wysyłane.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od daty zakupu niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć WiMBP pisemne  oświadczenie o rezygnacji z towaru wraz z przesłaniem dowodu zakupu, a następnie dokonać zwrotu towaru na własny koszt w stanie niepogorszonym do WiMBP na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Dział Promocji, Marketingu i PR

Targ Rakowy 5/6

80-806 Gdańsk
z dopiskiem „zwrot”.

3. Zwrotu towaru można dokonać nie później niż 14 dni od dnia zakupu.

4. WiMBP w terminie  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność na konto wskazane przez klienta.

5. Towar musi być zwrócony w stanie idealnym, bez śladów użytkowania, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje.

§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się w WiMBP Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany

2. Obecność towarów na stronach WiMBP nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 roku do odwołania.