Szkolenie z zakresu savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z zakresu savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenie dotyczyło zasad poprawnej komunikacji i właściwego zachowania wobec osoby z niepełnosprawnościami (normy przy powitaniu, rozmowie, prowadzeniu itd.), a także objęło naukę podstawowych wybranych znaków języka migowego.
 
Szkolenie było podzielone na kilka części – teoretyczną i praktyczną. Podczas tej drugiej, przy pomocy trenera uczestnicy uczyli się poruszania na wózku, pokonywania progu i asekuracji osoby z niepełnosprawnościami.
 
Realizatorem szkoleń była Spółdzielnia socjalna FADO. Udział w szkoleniu został sfinansowany w ramach projektu „Kultura Włącza” ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021. Projekt realizujemy w partnerstwie z Biblioteką Narodową w
Oslo.