Włodzimierz Tetmajer – Gospodarz z paletą

„W rzeczy samej Tetmajer zajął w życiu młodopolskiego Krakowa miejsce wyjątkowe: wśród artystów był artystą, wśród ziemian – szlachcicem, wśród chłopów nie był wprawdzie chłopem, ale ich spolegliwym sąsiadem, chętnie spieszącym im z pomocą, przekonującym ich, że stanowią siłę zdolną do odbudowania niepodległej Polski.” prof. Franciszek Ziejka

Włodzimierz Tetmajer – „W zbożu”

 

Włodzimierz Tetmajer – jeden z prekursorów malarstwa młodopolskiego, projektował witraże, tworzył ilustracje, polichromie sakralne, scenografie dla Teatru Miejskiego w Krakowie. Był poetą, prozaikiem oraz dramaturgiem. Działał także aktywnie na polu publicystyki i polityki.
Jednak w zbiorowej pamięci historycznej zapisał się jako Gospodarz z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a także mąż Anny Mikołajczykówny – chłopki z podkrakowskich Bronowic.

O malarstwie, twórczości i życiu rodzinnym Włodzimierza Tetmajera posłuchać będzie można

25 maja (czwartek) o godzinie 17.30 w  Bibliotece na Fali. Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Rześniowiecki.

 

Filia Biblioteka na Fali
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17.30