19 minut w 19

Zapraszamy na spotkanie promujące głośne czytanie dzieciom. Na zajęciach przeczytany zostanie fragment książki „Przygody kota Bibelota”- Z. Sosnkowskiej, a następnie będziemy tworzyć laurki okolicznościowe, które na pewno przydadzą się w związku ze zbliżającym się Dniem Matki. Osoby chętne do czytania dzieciom na kolejnych spotkaniach, prosimy o kontakt z biblioteką.

Filia Biblioteka Chełm
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00