Promocja książki „Katalog strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamku w Malborku”

Muzeum Zamkowe w Malborku i Filia Gdańska zapraszają na promocję najnowszego wydawnictwa malborskiego muzeum:„Katalog strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamku w Malborku, t. 1, Malarstwo, rysunek, grafika", red. Justyna Lijka, Aleksandra Siuciak, Janusz Trupinda

 

Publikacja jest efektem prac zespołu pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku, prowadzonych od 2018 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Badanie polskich strat wojennych.

Katalog stanowi pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej straty wojenne i zbiory rozproszone przedwojennych kolekcji zamku w Malborku. Ukazuje on w usystematyzowany sposób wyniki badań w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki. Trudność prowadzonych działań, powodował fakt, iż wspomniane zbiory, gromadzone pieczołowicie przez ponad 120 lat przez Zarząd Odbudowy Zamku oraz Towarzystwo Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, nigdy nie tworzyły klasycznych kolekcji muzealnych, nie doczekały się naukowego opracowania, nie tworzono dla ich potrzeb inwentarzy ani uporządkowanych spisów. Traktowane były w głównej mierze jako dopełnienie rekonstruowanych wnętrz zamkowych. Informacje zawarte w publikacji są zatem efektem żmudnych prac na ze wszech miar niekompletnym, niewystarczającym, a także rozproszonym materiale archiwalnym, ikonograficznym i nie tylko. Podjęta próba rekonstrukcji zasobu jest ważnym krokiem w kierunku poznania pełnej historii i losów zamkowych kolekcji. Ważną częścią publikacji jest prezentacja obiektów które przetrwały pożogę wojenną, a dzięki prowadzonym badaniom zidentyfikowanych w krajowych instytucjach.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania Muzeum Zamkowego w Malborku w ramach rządowego programu Badanie polskich strat wojennych, przedstawiona zostanie idea realizowanego projektu, oraz krótka charakterystyka i przegląd zasobu będącego przedmiotem prac zespołu badawczego.

 

Na spotkaniu dostępna będzie niewielka liczba egzemplarzy publikacji, które zostaną rozdane pośród najbardziej aktywnych uczestników wydarzenia. Będzie również możliwość zakupu innych wydawnictw Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

 

Spotkanie poprowadzą: Aleksandra Siuciak oraz dr Justyna Lijka

 

 

Aleksandra Siuciak – absolwentka Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku związana z Muzeum Zamkowym w Malborku jako bibliotekarz, a od 2006 kierownik biblioteki muzealnej. Zajmuje się badaniem losów dawnych księgozbiorów oraz kolekcji zamku malborskiego. Pokłosiem tych zainteresowań była ogólnopolska konferencja naukowa pt. Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej (2012). Autorka i kuratorka wystawy Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej podsumowującej ustalenia w zakresie historii zbiorów zamkowych (2015). Od stycznia 2018 koordynatorka projektów realizowanych w ramach programu MKIDN Badanie polskich strat wojennych. Członkini  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

 

dr Justyna Lijka – doktor nauk humanistycznych, kustoszka w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku, gdzie opiekuje się Kolekcją Rycin. Zajmuje się badaniami związanymi z ikonografią zamku malborskiego, wedutą i pejzażem. Autorka i kuratorka wielu wystaw czasowych poświęconych historii zamku malborskiego i artystom z nim związanych, autorka artykułów naukowych. W latach 2018–2020 pracowała w powołanym przez dyrektora malborskiego muzeum zespole zajmującym się badaniem strat wojennych zamków w Malborku i Kwidzynie.

 

 

Wydarzenie zorganizowane pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

 

#Projekt Straty
W roku 2018 Muzeum Zamkowe w Malborku po raz pierwszy aplikowało do programu MKIDN Badanie polskich strat wojennych, z projektem pod nazwą Badania strat wojennych w zakresie zbiorów artystycznych zamków w Malborku i Kwidzynie. Od tego czasu minęło pięć lat, a muzeum po raz kolejny otrzymało dofinansowanie na kontynuację badań. Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest odtworzenie historii gromadzenia zbiorów artystycznych w zamkach w Malborku i Kwidzynie do 1945 roku, ich rekonstrukcja i digitalizacja w możliwie najpełniejszym zakresie. Badaniami objęto kolekcje m.in.: rzemiosła artystycznego, rzeźby, grafiki i rysunku, malarstwa, czy też militariów. Działania w tym zakresie mają złożony charakter i obejmują zarówno pracę z dokumentami, źródłami, obiektami zabytkowymi (kwerendy archiwalne, muzealne), publikację wyników badań, a także działalność popularyzatorską: m.in. organizację konferencji naukowych. Dodatkowym aspektem jest propagowanie wiedzy na temat dawnych zbiorów zamkowych, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności, w zakresie celowości badań nad dawnym dziedzictwem na terenach odzyskanych.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.straty.zamek.malbork.pl

 

 

 

 

 

Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:30
Zdjęcie prezentuje okładkę książki „Katalog strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamku w Malborku".