Barbie Dance Party – short dance party at the end of vacation

Chcąc zaprzeczyć smutkom, chcąc dobrze zacząć weekend i pobyć z najbliższymi, zapraszamy na krótkie, acz intensywne Barbie Dance Party!
Chcąc zaprzeczyć smutkom, chcąc dobrze zacząć weekend i pobyć z najbliższymi, zapraszamy na krótkie, acz intensywne Barbie Dance Party!
Weźcie mamę, tatę, dzieci, przyjacół i wpadnijcie do American Corner Gdańsk na zakończenie wakacji! Będziemy pląsać w rytm przebojów z największego – jak się okazało: sorry, team Oppenheimer – kinowego hitu tego lata.
Będzie niezobowiązująco, aczkolwiek różowo! I każdy w różowym kostiumie może liczyć na małą nagrodę!
Wydarzenie jest przyjazne rodzinom, bezpłatne i niekoniecznie bezpośrednio związane z codziennym gustem muzycznym uczestniczek i uczestników oraz organizatorów 😉
Wanting to deny the sorrows, wanting to start the weekend well and be with your loved ones, we invite you to a short but intense Barbie Dance Party!
Take mom, dad, kids, friends and drop by American Corner Gdansk to end the vacation! We’ll be prancing to the rhythm of hits from this summer’s biggest – sorry, Team Oppenheimer – blockbuster.
It will be casual, yet rosy! And everyone in a pink costume can expect a little prize!
The event is family-friendly, free of charge and not necessarily directly related to the daily musical tastes of the participants and organizers 😉
Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
18:00