BOOK CLUB w American Corner

Rozmowa o książkach może być tak samo satysfakcjonująca, jak dobra lektura. Ten moment, w którym możemy podzielić z kimś nasze wrażenia, wzruszenia i spostrzeżenia często bywa początkiem wspaniałej przyjaźni. Po długiej przerwie wracamy w American Corner Gdańsk do dobrej tradycji klubu książki. Raz na jakiś czas spotkamy się i porozmawiamy o literaturze: tak jak my ją czujemy, tak jak ją rozumiemy. #najlepiej
Rozmowa o książkach może być tak samo satysfakcjonująca, jak dobra lektura. Ten moment, w którym możemy podzielić z kimś nasze wrażenia, wzruszenia i spostrzeżenia często bywa początkiem wspaniałej przyjaźni.
Po długiej przerwie wracamy w American Corner Gdańsk do dobrej tradycji klubu książki. Raz na jakiś czas spotkamy się i porozmawiamy o literaturze: tak jak my ją czujemy, tak jak ją rozumiemy. #najlepiej
Naszą pierwszą lekturą będzie już klasyk amerykańskiej literatury „Śniadanie u Tiffany’ego”.
Kolejną lekturę wybiorą już sami uczestniczki i uczestnicy naszego wydarzenia.
Zapraszamy!
Talking about books can be as rewarding as a good read. That moment when we can share our impressions, emotions and insights with someone can often be the beginning of a great friendship.
After a long hiatus, we at American Corner Gdansk are returning to the good tradition of the book club. Once in a while we will meet and talk about literature: as we feel it, as we understand it. #best
Our first reading will already be the classic of American literature „Breakfast at Tiffany’s”.
The next reading will already be chosen by the participants of our event themselves.
See you then!
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:30