Chatty Gals – afternoon edition

Zapraszamy na popołudniowe spotkanie naszego klubu konwersacji / grupy wsparcia dla kobiet i wszystkich feministów!
W tym tygodniu zapraszamy na pierwsze popołudniowe spotkanie naszego klubu konwersacji / grupy wsparcia dla kobiet i wszystkich feministów!
W ciągu ostatniego roku w piątkowej, południowej grupie przeżyłyśmy wspólnie zawiązywanie się nowych relacji, matury, przygody w SKM. Dzieliłysmy się planami, marzeniami, przepisami i spostrzeżeniami. Dotykałyśmy tematów związanych z samorozwojem, emocjami, polityką, bezpieczeństwem. Oglądałyśmy i słuchałyśmy, też plotkowałyśmy i opowiedziałyśmy milion żartow i anegdot.
Rozmowy toczą się po angielsku – z niezbędnym i życzliwym wsparciem, jeżeli jest taka potrzeba.
To i wiele więcej planujemy również na wtorkowe popołudnia.
Pierwsze spotkanie: 26 września, godz. 17:00
This week we invite you to the first afternoon meeting of our conversation club/support group for women and all feminists!
Over the past year in the Friday noon group we have experienced together the bonding of new relationships, high school graduations, and adventures in SKM. We shared plans, dreams, recipes and insights. We touched on topics related to self-development, emotions, politics, security. We watched and listened, we also gossiped and told a million jokes and anecdotes.
Conversations are held in English – with the necessary and friendly support, if needed.
This and much more is also planned for Tuesday afternoons.
First meeting: September 26, 5:00 pm
Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:00