DKK Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności

Na najbliższym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki przyjrzymy się kulturze chińskiej

Jak struktura języka wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości?

 

Czym jest mandat Niebios i jakie znaczenie ma on dla zrozumienia modelu sprawowania władzy w Chinach?

 

Jak tradycja religijna i filozoficzna rzutuje na moralną zasadę wzajemności i jak to wpływa na współczesne problemy z korupcją?

 

Czym jest „twarz” dla Chińczyków i dlaczego nie sposób tego pojąć nie odwołując się do konfucjanizmu?

 

Oto niektóre z pytań, jakie stawiają i na które odpowiadają autorzy tej pionierskiej pracy. Ich szerokie horyzonty i interdyscyplinarne podejście stanowią o  wyjątkowości i sile tej książki.

 

Opis książki ze strony wydawnictwa: www.wydawnictwodialog.pl

 

Spotkanie odbędzie się 23 marca o godzinie 17.00 w Gabinecie Szanghajskim (II piętro)

Filia Biblioteka Główna
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:00