DOCAmerica „Nie jestem twoim Murzynem” / „I am not your negro”

Od 1986 roku w każdy trzeci poniedziałek stycznia Amerykanie obchodzą Dzień Martina Luthera Kinga. To wyjątkowe święto upamiętniające jedną z najważniejszych postaci w historii walki o prawa obywatelskie. W tym roku obywatele USA honorowali autora słów „I have a dream” 15 stycznia. Z tej okazji w styczniowej odsłonie cyklu DOCAMERICA pokażemy nominowany do Oscara dokument „Nie jestem twoim murzynem” w reżyserii Raoula Pecka. Twórcy wykorzystują w nim niepublikowane dotąd fragmenty powieści Jamesa Baldwina Remember This House.
Od 1986 roku w każdy trzeci poniedziałek stycznia Amerykanie obchodzą Dzień Martina Luthera Kinga. To wyjątkowe święto upamiętniające jedną z najważniejszych postaci w historii walki o prawa obywatelskie. W tym roku obywatele USA honorowali autora słów „I have a dream” 15 stycznia.
Z tej okazji w styczniowej odsłonie cyklu DOCAMERICA pokażemy nominowany do Oscara dokument „Nie jestem twoim murzynem” w reżyserii Raoula Pecka. Twórcy wykorzystują w nim niepublikowane dotąd fragmenty powieści Jamesa Baldwina Remember This House.
Zarówno książka jak i film przedstawiają historie następujących po sobie zabójstw trzech przyjaciół Baldwina: Medgara Eversa, Malcolma X i Martina Luthera Kinga. Zbudowany wokół niedokończonego projektu literackiego film, opowiada o trzech wybitnych przedstawicielach ruchu antyrasistowskiego, ukazując przy tym historię Afroamerykanów i zmiany, które dokonały się w społecznym krajobrazie Stanów Zjednoczonych.
Projekcja filmu odbędzie się 26 stycznia o godzinie 16:30.
Zaraz po zakończeniu pokazu zapraszamy na dyskusję z gościem specjalnym Ray’em Malgerim. Ray przeprowadził się do Polski w 1998 roku. Po przyjeździe do Polski rozpoczął pracę w prywatnych szkołach językowych i udzielał lekcji angielskiego uczniom w każdym wieku. Kiedy Martin Luther King został zamordowany, Ray miał 18 lat. Oglądał protesty w telewizji, czytał o nich w gazetach. Jako mieszkaniec różnych stanów Ameryki widział na własne oczy, jak wygląda rasizm.Wspólnie zastanowimy się, jak przejawia się rasizm we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Czy Amerykanom udało się spełnić marzenie, o którym niegdyś mówił Martin Luther King?
Since 1986, every third Monday in January, Americans have celebrated Martin Luther King Day. It is a unique holiday honouring one of the most important figures in the history of the civil rights movement. This year, US citizens honoured the author of the words „I have a dream” on 15 January.
To mark the occasion, the January DOCAMERICA series will show the Oscar-nominated documentary „I Am Not Your Negro”, directed by Raoul Peck. The filmmakers use previously unpublished excerpts from James Baldwin’s novel „Remember This House”. Both the book and the film tell the stories of the successive murders of three of Baldwin’s friends, Medgar Evers, Malcolm X and Martin Luther King. Built around an unfinished literary project, the film tells the story of three prominent representatives of the anti-racist movement, while revealing the history of African-Americans and the changes that have taken place in the social landscape of the United States.
The film will be screened on 26 January at 4:30 p.m.
Immediately following the screening, we invite you to a discussion with a special guest with Ray Malgeri. Ray moved to Poland in 1998. After arriving in Poland, he started working for private language schools and gave English lessons to students of all ages. When Martin Luther King was assassinated, Ray was 18 years old. He watched the protests on television read about them in newspapers. As a resident of various states in America, he saw with his own eyes what racism looks like. Together, we will consider how racism manifests itself in the contemporary United States.
Have Americans succeeded in fulfilling the dream once spoken of by Martin Luther King?
Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
16:30