DocAmerica: Spaceship Earth

Amerykanie zainwestowali 200 mln dolarów w projekt „Sztucznej Ziemi”, która miała dać początek budowie pozaziemskich biosfer i wprowadzić ludzkość na trajektorię pozaziemskiej ewolucji.  Całe to przedsięwzięcie wziął pod lupę amerykański reżyser Matt Wolf. Jego dokument „Planeta 2.0” opowiada historię grupy ekologów i myślicieli, z ekscentrycznym Johnem Allenem na czele. Zapraszmy na wyjątkową projekcję wraz z dyskusją.

To miał być kolejny, wielki krok dla ludzkości i najważniejszy projekt naukowy wszechczasów. Pod koniec lat 80 XX w. Amerykanie zainwestowali 200 mln dolarów w projekt „Sztucznej Ziemi”, która miała dać początek budowie pozaziemskich biosfer i wprowadzić ludzkość na trajektorię pozaziemskiej ewolucji.
Całe to przedsięwzięcie wziął pod lupę amerykański reżyser Matt Wolf. Jego dokument „Planeta 2.0” opowiada historię grupy ekologów i myślicieli, z ekscentrycznym Johnem Allenem na czele. Ten człowiek renesansu i założyciel komuny wolnomyślicieli w Nowym Meksyku, dzięki powierzonym mu przez znajomego miliardera Eda Bassa funduszom, doprowadził do realizacji olbrzymiego przedsięwzięcia badawczego nazwanego „Biosfera 2”. Jego celem było odtworzenie dominujących stref klimatycznych na Ziemi w mikroskali – od dżungli i pustyni po oceany  i rafę koralową,  wraz z charakterystycznymi dla nich zwierzętami, ptakami czy insektami. Moment zamknięcia się ekipy w ośrodku naukowym transmitowały telewizje z całego świata. Jednak przedsięwzięcie, które miało stać się swoistą Arką Noego i pozwolić ludzkości na przetrwanie w niepewnych czasach, okazało się jednym z najgorszych wynalazków XX wieku. Czy „Biosfera 2” była całkowitą katastrofą, czy może pozwoliła nam odpowiedzieć na kilka ważnych pytań w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyszłych podróży kosmicznych?
Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Planeta 2.0” i dyskusję po seansie. Start: 24 maja o godzinie 16:00.

 

This was to be the next big step for humanity and the most important science project of all time. In the late 1980s. Americans invested $200 million in the “Artificial Earth” project, which was to give rise to the construction of extraterrestrial biospheres and put humanity on the trajectory of extraterrestrial evolution.

The whole endeavor was taken under the microscope by American director Matt Wolf. His documentary “Spaceship Earth” tells the story of a group of environmentalists and thinkers, headed by the eccentric John Allen. This renaissance man and founder of a commune of free thinkers in New Mexico, thanks to funds entrusted to him by his billionaire friend Ed Bass, led a huge research project called “Biosphere 2.” Its goal was to recreate the Earth’s dominant climate zones on a micro-scale – from jungles and deserts to oceans and coral reefs, along with their characteristic animals, birds or insects. The moment of the team’s confinement to the science center was broadcast by televisions from around the world. However, the venture, which was to become a kind of Noah’s Ark and allow humanity to survive in uncertain times, turned out to be one of the worst inventions of the 20th century. Was “Biosphere “2 a total disaster, or did it allow us to answer some important questions about sustainability and future space travel?

You are cordially invited to the screening of the film “Spaceship Earth” and the discussion after the screening. Start: May 24 at 4:00 pm.

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
16:00