Kurs języka polskiego dla młodzieży

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego dla młodzieży (poziom początkujący - kurs obejmuje też naukę alfabetu). 
Zajęcia będą odbywać się codziennie od 15 do 25 lipca 2024 w Filii Naukowej (łącznie 9 lekcji po 90 minut)
- młodzież w wieku 15-17 lat godz. 10.00-11.30
- młodzież w wieku 10-14 lat godz. 11.30-13.00

Aby zarejestrować dziecko rodzic lub opiekun prawny wypełnia formularz zgłoszeniowy.


Liczba miejsc ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się na kurs zostaną poinformowane mailowo. 
Organizatorzy proszą, aby nie zapisywać dziecka, jeśli nie ma pewności, że będzie chciało lub mogło uczestniczyć w lekcjach, 
aby nie blokować dostępu do nauki tym, którzy są zmotywowani, aby z niej skorzystać.

Kurs realizowany jest w ramach projektu Opanuj polski 2.0, który został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.
Partnerzy projektu: 
Europejskie Centrum Solidarności, 
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, 
Nowa Synagoga we Wrzeszczu, 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Filia Naukowa), 
Centrum Dolna Brama, Instytut Kultury Miejskiej
Filia Filia Naukowa
Data wydarzenia