Miesiąc Dziedzictwa Rdzennych Mieszkańców Ameryki i Alaski – warsztaty dla szkół

Świętujmy wspólnie Miesiąc Dziedzictwa Rdzennych Mieszkańców Ameryki i Alaski podczas naszych inspirujących warsztatów!

Świętujmy wspólnie Miesiąc Dziedzictwa Rdzennych Mieszkańców Ameryki i Alaski podczas naszych inspirujących warsztatów!

Zanurzmy się w światach rdzennych kultur poprzez angażujące sesje prowadzone przez pracownice American Corner. Od tradycyjnego opowiadania historii i artyzmu po dyskusje na temat współczesnych kwestii stojących przed rdzennymi społecznościami, warsztaty te stanowią wyjątkową okazję do uhonorowania i poznania różnorodnych tradycji, historii i wkładu rdzennych Amerykanów i rdzennych mieszkańców Alaski. Dołączcie do nas w listopadzie, aby wspólnie świętować i pogłębiać naszą wiedzę o dziedzictwie kulturowym tych, którzy byli pierwsi.

 

Celebrate National American and Alaska Native Heritage Month with our inspiring workshops! Immerse yourself in the rich tapestry of indigenous cultures through engaging sessions led by American Corner staff. From traditional storytelling and artistry to discussions on contemporary issues facing Native communities, these workshops provide a unique opportunity to honor and learn about the diverse traditions, histories, and contributions of Native Americans and Alaska Natives. Join us in November as we come together to celebrate and deepen our understanding of this important cultural heritage.

 

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
11:30