Natura – wyobraźnia – rzeczywistość. Ekoestetyczne aspekty twórczości Józefa Mackiewicza

„Mnie się zdaje, że nie tylko świat roślinny i zwierzęcy, ale również świat ludzki tym jest bogatszy, i ciekawszy, im bardziej jest w swej przyrodzonej harmonii różnorodny.”

„Z wykształcenia i wyobraźni jestem przyrodnikiem” pisał o sobie Mackiewicz, który w wielu swoich artykułach, reportażach oraz powieściach dał się poznać jako wnikliwy znawca świata fauny i flory. Jego dziennikarski debiut w wileńskim dzienniku „Słowo” w 1922 roku omawiał zmiany zaistniałe w środowisku naturalnym po zakończonej wojnie oraz wpływ owych przeobrażeń na funkcjonowanie ekosystemu Puszczy Białowieskiej. Niewątpliwie przyroda dla autora Drogi donikąd stanowi jeden z najważniejszych punktów oparcia dla refleksji nad człowiekiem, społeczeństwem i rzeczywistością. Podczas wykładu prześledzimy, w jakich okolicznościach formowała się „świadomość ekoestetyczna” pisarza, a także przyjrzymy się bliżej wybranym wątkom w jego twórczości odnoszącym się do przyrodniczych analogii zachodzących na linii człowiek – zwierzę – roślina.

Spotkanie poprowadzi  Katarzyna Bałżewska – autorka licznych artykułów poświęconych Józefowi Mackiewiczowi oraz Tomaszowi Mannowi opublikowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. W 2017 roku wydała monografię „Czarodziejska góra” w literaturze polskiej. Ślady, interpretacje, nawiązania poświęconą recepcji powieści Manna na gruncie polskim. Natomiast w 2020 ukazała się jej książka Przestrzenie totalitarnego zniewolenia. Doświadczenie wojny i okupacji w twórczości Józefa Mackiewicza. W 2023 otrzymała stypendium kulturalne Miasta Gdańska.

Filia Filia Naukowa
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00