Otwarcie Biblioteki Chełm po remoncie

Przyjdź i sprawdź, jak wygląda Biblioteka po generalnym remoncie holu. Odwiedź Galerię Fotoreporterów im. Maćka Kosycarza i zobacz oraz skorzystaj z książkomatu stojącego obok filii.

Oficjalne otwarcie wyremontowanej Biblioteki Chełm wraz z Galerią Fotoreporterów im. Maćka Kosycarza i książkomatem przypada na 27 grudnia. Na imprezie pojawią się najważniejsze władze miasta.

 

Tymczasem zapraszamy do lektury poświęconej historii filii znajdującej się przy ulicy Marcina Dragana 26.

 

Filia na Chełmie powstała w 1958 roku jako dziewiętnasta placówka w sieci miejskiej i taki też otrzymała numer identyfikacyjny – filia nr 19. W nowym lokalu działa od 1991 roku. Zmianę warunków wymusiły zwiększone potrzeby czytelnicze mieszkańców. Z małej filii, z jednoosobową obsadą, placówka przekształciła się w dużą bibliotekę, która w 1996 roku uzyskała status dzielnicowej.

 

Poprzednio mieściła się w nieistniejącym już Osiedlowym Domu Kultury, skąd z powodu złego stanu pomieszczeń – została na czas remontu przeniesiona do murowanego baraku przy ulicy M. Buczka. Jego całkowita powierzchnia wynosiła 45 m2, z czego wypożyczalnia książek zajmowała 32 m2. Zmiana ta nie polepszyła warunków lokalowych biblioteki.

 

Biblioteka w tamtym czasie obsługiwała mieszkańców dzielnicy zwanej dzisiaj Starym Chełmem. Osiedle, w swoim obecnym kształcie, powstało w latach drugiej wojny światowej. Przystąpiono wtedy do budowy charakterystycznych dwukondygnacyjnych, wielomieszkaniowych budynków, głównie dla robotników pracujących w stoczni. Ta część tworzy dzisiaj coś w rodzaju chełmskiej „Starówki”.

 

Rok 1980 był okresem przełomowym dla Chełmu. Wtedy to bowiem rozpoczęto budowę nowego, wielkiego osiedla mieszkaniowego. Wraz z osiedlaniem się nowych mieszkańców rosła systematycznie liczba czytelników zarejestrowanych w filii nr 19. Na koniec 1990 roku wynosiła ona 1706 osób.

 

Trwające od dłuższego czasu starania dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o pozyskanie nowego lokalu zaowocowały przyznaniem bibliotece pomieszczeń w budynku przy ulicy Dragana 26, na nowym osiedlu. Wcześniej mieściła się w nim stołówka dla robotników budowlanych oraz biuro spółdzielni mieszkaniowej. Po zaadoptowaniu i wyposażeniu pomieszczeń, w listopadzie 1991 roku odbyło się uroczyste otwarcie działalności nowej placówki. Zajmowany przez filię nr 19 lokal mieści się na parterze jednopiętrowego, wolnostojącego budynku. Piętro tego budynku zajmuje klub osiedlowy „Alf”. Powierzchnia lokalu, który zajmuje biblioteka wynosi 457 m2, z tego 312 m2 przypada na wypożyczalnie (dla dzieci i dorosłych) i czytelnię.

 

Jak było do przewidzenia nowa, większa biblioteka okazała się bardzo potrzebna.

 

W 2012 roku filia została całkowicie skomputeryzowana. W 2019 roku w wyniku konkursu dla czytelników ustanowiona została nazwa filii –  Biblioteka Chełm. Rok później przekształcono czytelnię biblioteki w nowoczesną salę warsztatową przystosowaną  do różnych działalności kulturalnych. W 2021 roku wyremontowany został hol biblioteki, utworzona została strefa wypoczynkowa dla czytelników oraz powstała Galeria im. Macieja Kosycarza. Przy bibliotece stanął też książkomat, w którym czytelnicy mogą odbierać zamówione książki bądź oddawać wypożyczone.

 

Historia spisana przez kierowniczki Biblioteki Chełm: Zytę Czarnowską i Dominikę Podbierezką.

 

Filia Biblioteka Chełm
Data wydarzenia