Pomorze w kolorze

Zachęcamy do oglądania zbiorowej wystawy prac artystów Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku i Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim. Wystawę udostępniamy w godzinach pracy filii.

Pomorze w kolorze

 

Jako Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku swoją działalność  kulturalno-społeczną prowadzimy od 34-ch lat stowarzyszając 80-ciu członków. Naszą ideą jest promocja i edukacja środowiska plastyków, inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropilii Gdańskiej,  integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę. W swoich działaniach wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji. Realizujemy projekty kulturalno-społeczne  dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, co pozwala nam prowadzić działalność kulturotwórczą skierowaną do plastyków amatorów i społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych – praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac prowadzoną przez uznanych artystów- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizowanie wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawanie zabytków Gdańska i jego historii, organizowanie plenerów a także wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w zaprzyjaźnionych instytucjach i organizacjach. Działania nasze mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Miasta Gdańska.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim jest filią Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działa pod patronem Uniwersytetu Gdańskiego. W wykładach uczestniczą Słuchacze z 25 miejscowości powiatu gdańskiego. W każdym semestrze z oferty UTW korzysta ok. 300 osób. Wykładowcami są przede wszystkim pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Pruszczu Gdańskim został powołany w styczniu 2008r. w wyniku wspólnych działań przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim oraz Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont. Inicjatorkami utworzenia UTW w Pruszczu Gdańskim były:założycielka Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont: Halina Szumiło i wolontariuszki: Barbara Biegańska i Romana Karmasz . Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 6 lutego 2008 roku. W wykładach uczestniczą Słuchacze z 25 miejscowości powiatu gdańskiego. W każdym semestrze z oferty UTW korzysta ok. 300 osób. Wykładowcami są wykładowcy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej. Słuchacze naszego UTW mogą uczestniczyć w lektoratach z języka angielskiego, niemieckiego,  hiszpańskiego, zajęciach plastycznych, ABC komputera i fotografii cyfrowej, rehabilitacji w basenie i na sali gimnastycznej, gimnastyce tańcem,ćw.rehabilitacyjnych,psychologii, relaksacji i treningu umysłu, „dziejach Pomorza Gdańskiego”, keszkach ,nordic walking, terapii śmiechem i tai-chi. Innymi formami aktywności Seniorów są wycieczki krajoznawcze, piesze, rowerowe i autokarowe. Nasi przedstawiciele uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Filia Biblioteka Suchanino
Data wydarzenia