Promocja albumu „Polska Matką naszą…”

Publikacja „Polska Matką naszą… Zbrodnia na Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w obozie Stutthof w 1940 r” poświęcona została pamięci rozstrzelanych 11 stycznia i 22 marca 1940 r. przez Niemców w lesie, niedaleko powstającego obozu Stutthof, polskich działaczy patriotycznych, działających w Gdańsku w latach 1920-1939 r.

Przybliżając los trzech rozstrzelanych wówczas osób, publikując pozostałe po nich pamiątki, jak listy obozowe Witolda Nelkowskiego, zdjęcia dr Bernarda Filarskiego i jego rodziny oraz zdjęcia i wspomnienie po Leonie Jutrzenka Trzebiatowskim, autorka ukazała wartości, za które oddali oni życie.

 

Dr Danuta Drywa – wieloletni pracownik Muzeum Stutthof w Sztutowie, kierownik Działu Dokumentacyjnego. Autorka prac oraz wystaw, dotyczących historii KL Stutthof, oraz związanych tematycznie z polityką narodowościową, realizowaną przez gauleitera Alberta Forstera na terenie Reichsgau Danzig-Westpreussen. Główne publikacje to „Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939-1940”, „Säuberungsaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów KL Stutthof w latach 1939-1942”, „Stutthof. Ślady Pamięci”.  Ostatnia publikacja, „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia”, dotyczy  roli polskich placówek dyplomatycznych w ratowaniu uchodźców żydowskich i polskich w czasie II wojny  światowej.

 

 

 

Filia Filia Gdańska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:30
Promocja albumu Polska Matką naszą…