Promocja książki Daniela Goska „Średniowieczne kapaliny na tle europejskim”

O książce:

Monografia poświęcona najpopularniejszemu hełmowi średniowiecza -
kapalinowi. Podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy
kapalinów
na terenie Europy. Drugi skupia się na ewolucji ich konstrukcji oraz formy,
jak również stara się odpowiedzieć na pytanie jakie typy tych hełmów kryją
się za odpowiednimi określeniami w źródłach pisanych. Rozdział trzeci
opisuje produkcję oraz koszta wykonania kapalinów oraz podaje sposób ich
noszenia, natomiast rozdział czwarty poświęcony jest szczegółowemu opisowi
roli kapalinów w średniowiecznej wojskowości na ziemiach polskich. Pracę
uzupełnia katalog ikonograficzny polskich źródeł średniowiecznych, na
których wyobrażono tego typu hełmy. Zamyka ją obszerny katalog źródeł
materialnych, w którym autor opisał szczegółowo 125 zabytków tego typu
hełmów przechowywanych w muzeach europejskich oraz amerykańskich, jak
również sprzedanych kiedyś w domach aukcyjnych i znajdujących się w rękach
prywatnych. Każdy z zabytków posiada co najmniej jedno zdjęcie
przedstawiające jego wizerunek uzupełnione niekiedy o rysunek
rekonstrukcyjny. Do pracy dołączony jest pendrive zawierający dodatkowe
zdjęcia wielu z opisywanych zabytków (łącznie niemal 500 fotografii).
Praca
jest bogato ilustrowana zawierając blisko 150 kolorowych wizerunków
średniowiecznych źródeł ikonograficznych. Oprawiona w twardą oprawę i
wydana
w formacie A4 będzie cennym dodatkiem w bibliotece każdej osoby
interesującej się średniowiecznym uzbrojeniem.

O autorze:

Daniel Gosk - opiekun kolekcji militariów Muzeum Zamkowego w Malborku,
absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, doktor
historii specjalizujący się w uzbrojeniu ochronnym późnego średniowiecza,
rekonstruktor

Filia Filia Gdańska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:30