Promocja książki pani dr Dobromiły Rzyskiej-Laube „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”

Książka, na której promocję mamy zaszczyt zaprosić, jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wynikiem odszukania wielu dotąd niespenetrowanych zasobów źródłowych. Pozornie uboga baza źródłowa ukazała gros nowych, niezbadanych dotąd obszarów i również w przyszłości może pomóc wzbogacić dotychczasowe ustalenia.

O książce:

Analiza zbiorów artystycznych polskich ziemian regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dokonana w niniejszej pracy, poszerza ogólną wiedzę dotyczącą polskiego kolekcjonerstwa, a szczególnie ukazuje znaczenie terenów dotychczas pomijanych w historiografii. Wpisuje się w szersze badania zachowań kulturotwórczych, zwłaszcza stosunku do sztuki, ówczesnej postawy wobec przeszłości, a tym samym określenia własnej tożsamości. Ukazanie cech charakterystycznych owych postaw na obszarze o słabszej pozycji żywiołu polskiego jednocześnie wzbogaca skromny stan badań nad dziejami ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego.

 

Pani dr Dobromiła Rzyska-Laube jest adiunktem w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tytuł książki, na promocję której zapraszamy, to także tytuł pracy doktorskiej, obronionej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej w 2019 r. Wcześniej pani Dobromiła zdobyła tytuł magistra historii (UG, 2001) oraz magistra ochrony dóbr kultury (UMK Toruń, 2002).

 

Spotkanie w Filii Gdańskiej poprowadzi pani Marzena Bakowska-Olszowy (Radio Gdańsk).

 

Ze wstępu dr Dobromiły Rzyskiej-Laube:

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza, zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Zajmującym aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.

 

Filia Filia Gdańska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:30
Zdjęcie przedstawia okładkę książki pani dr Dobromiły Rzyskiej-Laube „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”.