Promocja książki „Żongler. Romain Gary”

W ramach 10. Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA zapraszamy na spotkanie z Agatą Tuszyńską autorką książki "Żongler. Romain Gary". W dniach 14-17 września 2022 r. zapraszamy na wszystkie wydarzenia festiwalu. Link do programu w rozwinięciu.

Program i więcej informacji o festiwalu: https://zblizeniafestiwal.org/program.html

 

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

 

Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu, udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie osób oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu i/lub wizerunku do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Festiwalu.

 

 

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18.00