Ruszył nabór na kurs języka polskiego A1/A2 dla młodzieży

Zapraszamy młodzież w wieku 12-18 lat na zajęcia z języka polskiego na poziomie A1+/A2 z elementami arteterapii.

Kurs skupi się na wszystkich aspektach nauki języka polskiego jako obcego, takich jak leksyka, gramatyka, fonetyka, ortografia, ze szczególnym nastawieniem na wymiar komunikacyjny.

Kurs wzbogacony został o elementy arteterapii, szczególnie plastykoterapii i biblioterapii, nie brakuje również wspólnego kontemplowania dzieł artystycznych w gdańskich muzeach czy innego terapeutycznego kontaktu ze sztuką i jej tworzenia.

Uczestnicy nauczą się rozpoznawać swoje emocje i uczucia, regulować je i wyrażać w twórczy i bezpieczny sposób. Co istotne, wymiar estetyczny w arteterapii schodzi na dalszy plan, a najważniejsze staje się obcowanie ze sztuką i własnym wnętrzem, z wrażliwością na innych.

📌Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
📌Miejsce zajęć: Biblioteka Głowna – Targ Rakowy 5/6.
📧Prośba o wysyłanie zgłoszeń na adres: ; serdecznie zapraszamy!

Akcja powstała przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

Запрошуємо молодь 12-18 років на заняття з польської мови на рівні А1+/А2 з елементами арт-терапії.

Курс зосереджується на важливих аспектах вивчення польської мови як іноземної, таких як лексика, граматика, фонетика, правопис, особлива увага буде приділена комунікативній практиці.

Курс доповнений елементами арт-терапії, а саме художньої терапії та бібліотерапії, а також не обійдеться без оглядання творів мистецтва у музеях Гданська і іншого терапевтичного контакту з мистецтвом і його створенням. Учасники навчатимуться розпізнавати і контролювати свої емоції та почуття та виражати їх за допомогою творчості. Що є важливим – естетична складова в арт-терапії відходить на другий план, а першому місці є діалог з мистецтвом і своїм внутрішнім світом, враховуючи відчуття інших людей.

Заняття проводяться раз на тиждень і тривають 90 хвилин. Участь у заняттях безкоштовна.

#Unicef #MiastoGdańsk #FundacjaGdańska

Pokaż mniej